Trận tập kích căn cứ Sư đoàn bộ binh 25 Mỹ ở Đồng Dù của Đặc công Miền

Đêm 25 rạng ngày 26 tháng 2 năm 1969, bộ đội đặc công miền Đông Nam Bộ đã đánh thiệt hại nặng căn cứ lữ 2, bộ chỉ huy sư đoàn bộ Đọc thêm

Trận tiến công đổ bộ bãi biển Tà Lơn của Lữ đoàn 126 Hải quân đánh bộ

Đêm 6 tháng 1 năm 1979, lữ đoàn 26 hải quân đánh bộ tham gia trận đổ bộ lên bãi biển Tà Lơn mở màn của chiến dịch giải phóng Campuchia trên Đọc thêm

Trận tiến công quận lỵ Lệ Thanh – Gia Lai của tiểu đoàn bộ binh 952 (B3)

Đêm 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 năm 1965, tiểu đoàn bộ binh 952 (B3) đã bất ngờ tiến công tiêu diệt địch ở quận ly Lệ Thanh.   I. Đọc thêm

 

Trận tập kích căn cứ Sư đoàn bộ binh 25 Mỹ ở Đồng Dù của Đặc công Miền

Danh Dong Du - Dac cong Mine 1969 - avatar

 

II.TỔ CHỨC CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU

1. Chủ trương của trên, nhiệm vụ của đơn vị
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ tác chiến chung của toàn Miền và khả năng tác chiến của đặc công, Bộ chỉ huy Miền chủ trương tiến công căn cứ Đồng Dù nhằm tiêu diệt lớn sinh lực và phá huỷ phương tiện chiến tranh của quân Mỹ.

Tháng 12 năm 1968, Phòng Đặc công Miền trực tiếp giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn đặc công 3 và K28 đặc công/Sư đoàn bộ binh 7: “tập kích bí mật căn cứ Đồng Dù nhằm tiêu diệt sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 25 Mỹ, sở chỉ huy lữ đoàn 2 và một bộ phận sinh lực quan trọng trong căn cứ, phá hủy một số phương tiện chiến tranh (máy bay, xe cơ giới…), phá hủy kho tàng và cơ sở vật chất của địch, góp phần cùng các lực lượng khác của Miền mở rộng vùng giải phóng”.

Đồng chí Nguyễn Cự (Tư Cường) chỉ huy trận đánh.

 

2- Chuẩn bị chiến đấu
Trinh sát nắm địch: Ngày 14 tháng 12 năm 1968, bộ phận chuẩn bị chiến trường gồm 10 cán bộ chủ chốt của Tiểu đoàn 3 và K28, cán bộ của Phòng Đặc công Miền tổ chức đi trinh sát căn cứ địch. Tuy địa hình trống trải, địch tổ chức canh gác khá cẩn mật, song được nhân dân giúp đỡ, dẫn đường nên ta đã đột nhập được 2 mũi ở phía nam căn cứ, nắm được tình hình địa hình, cách bố phòng và quy luật hoạt động của địch.

Ngày 8 tháng 1 năm 1969, sau khi rút kinh nghiệm đợt trinh sát lần một, Ban chỉ huy trận đánh đã tăng cường lực lượng tổ chức 7 mũi trinh sát đột nhập căn cứ trên hai hướng: Hướng bắc 3 mũi, hưđng nam 4 mũi. Sau 7 đêm liền đi trinh sát, ta đã nắm được tỉ mỉ địa hình trong và ngoài căn cứ, nắm vứng tình hình địch: Quy luật hoạt động, tính chất cấu trúc, bố trí công sự, vật cản, sinh lực quan trọng, các kho tàng và phương tiện chiến tranh của địch. Trên cơ sở đó, sơ bộ xác định khu vực mục tiêu, mục tiêu chủ yếu, đường, hướng tiến công giúp Ban chỉ huy hạ quyết tâm chiến đấu.

 

3.Quyết tâm chiến đấu

a.Ý định chiến đấu

- Hướng tiến công: Thực hành tiến công trên hai hướng: Hướng nam và tây bắc; hướng nam là hướng chủ yếu.

- Mục tiêu tiến công chủ yếu: Sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 25 Mỹ.

- Mục tiêu quan trọng: Sở chỉ huy lữ đoàn 2.

- Cách đánh: Bí mật đựa lực lượng qua các tuyến phòng ngự của địch, triển khai trên hai hướng, bí mật mở cửa, khắc phục các loại hàng rào, mìn, chông, luồn sâu lót sát các mục tiêu. Đến giờ G bất ngờ đổng loạt nổ súng tiến công, trong ngoài cùng đánh, nhanh chóng tiêu diệt sở chì huy sư đoàn bộ binh 25 Mỹ, sở chỉ huy lữ đoàn 2 và khu thông tin, tiêu diệt một phần sinh lực quan trọng của địch, phá hủy một số lớn phương tiện chiến tranh (máy bay, xe tăng, xe cơ giới, trận địa pháo, kho tàng…) trong căn cứ địch và tổ chức lui quân về vị trí tập kết.

Tổ chức và sử dụng lực lượng:

Lực lượng của Tiểu đoàn 3 và K28 đặc công gổm 156 người, tổ chức thành 7 mũi tiến công trên 2 hướng:

Hướng chủ yếu: Gồm 4 mũi (1, 2, 3, 4), quân số 96 đồng chí.

Hướng thứ yếu: Gồm 3 mũi 5, 6, 7; quân số 60 đồng chí.

Mũi chủ yếu: Mũi 2, quân số 28 đồng chí.

Các mũi thứ yếu: 1, 3, 4 ; quân số 68 đồng chí.

b.Trang bị chiến đấu chung

9 khẩu B41, 30 khẩu B40, 52 AK, 950 pháo tay, 30 lượng nổ loại 3 – 4kg, 100 quả lựu đạn và các dụng cụ khắc phục vật cản.

Phân chia nhiệm vụ cụ thể:

Tiểu đoàn đặc công 3 sử dụng 3 Đại đội 7, 8, 9 chia thành 5 mũi:

+ Mũi 1, 2 trên hướng chủ yếu.

+ Mũi 5, 6, 7 trên hướng thứ yếu.

Các mũi được chia thành từng tổ (5 tổ) và được giao nhiệm vụ cụ thể (xem sơ đồ).

K28 đặc công, Sư đoàn 7 được tổ chức thành 2 mũi, tiến công trên hướng chủ yếu và cũng được giao nhiệm vụ cụ thể.

Lực lượng tiến công mục tiêu chủ yếu gồm 28 người (c8/d3) được tổ chức thành 5 tổ có nhiệm vụ: Tiêu diệt sở chì huy sư đoàn 25, lữ đoàn 2, khu thông tin và lực lượng bảo vệ trong khu vực mục tiêu chủ yếu, hiệp đồng chặt chẽ với các mũi bạn tiêu diệt gọn quân địch (xem sơ đồ).

c-Tổ chức hiệp đồng, công tác bảo đảm, các mốc thời gian

Bảo đảm chiến đấu:
Nắm địch trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành chiến đấu, giữ bí mật nhiệm vụ, lực lượng, đường, hựớng hành quân và khu vực giấu ém quân.

Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, trang bị vũ khí: theo yêu cầu trận đánh một cách đầy đủ, toàn diện trước trong và sau chiến đấu.

Bảo đảm thông tin: Chủ yếu dùng thông tin vận động, kết hợp máy bộ đàm.

- Ký ám hiệu hiệp đòng: Nhận biết nhau trong quá trình chiến đấu bằng cởi trần, bôi ngụy trang.

+ Mật khẩu: Hỏi: “Anh hai”; đáp: “Anh ba”.

+ Lệnh nổ súng: Dùng máy bộ đàm, kết hợp của bộc phá lệnh từ khu vực mục tiêu chủ yếu.

+ Lệnh lui quân: Truyền qua máy bộ đàm “Trung liên vận động”.

+ Tình huống khó khăn: Dùng máy bộ đàm để yêu cầu.

- Hành quân chiếm lĩnh vị trí chuẩn bị mở cửa:
19 giờ 30 ngày 25 tháng 2 năm 1969 các đơn vị bắt đầu hành quân từ vị trí tập kết (khu vực giấu ém quân). Đội hình theo thứ tự: Các mũi của Tiểu đoàn 3 đi trước, các mũi K28 và các lực lượng bảo đảm khác đi sau. Đến vị trí tạm dừng các đơn vị tiến hành bổ sung nhiệm vụ và triển khai đội hình theo các hướng, các mũi.

- Mở cửa chiếm lĩnh vị trí chuẩn bị tiến công:
21 giờ 30 các mũi tiến hành mở cửa và đưa đội hình luồn lót, ém sát mục tiêu đã phân công.

- Nổ súng tiến cống:
Giờ G 02.00 ngày 26 tháng 2 năm 1969, thời gian chờ đợi 10 phút.

- Kết thúc trận đánh:
Sau khi các mũi, các hướng đã làm chủ được căn cứ, tiến hành bắt liên lạc, cảnh giới, giải quyết tốt công tác thương binh từ sĩ, tù hàng binh… bắt đầu tổ chức lui quân. Hành động của các mũi, các hướng quy định theo thứ tự: xa trước, gần sau, rút lui theo cửa mở đường vào cửa từng mũi, từng hướng về vị trí tập kết.

- Dự kiến một số tình huống:
Khi hành quân bị máy bay hoặc pháo địch oanh tạc, nếu có thương vong, các mũi tổ chức băng bó và đưa về tuyến sau, đội hình vẫn tiếp tục hành quân.

Khi gặp thám báo, biệt kích tránh nổ sứng, tổ chức vòng tránh là chính; khi cần thiết tổ chức một bộ phận nhỏ đánh lạc hướng địch, còn đơn vị phải bí mật lực lượng, tiếp tục hành quân.

Quá trình mở cửa, luồn sâu chiếm lĩnh vị trí chuẩn bị nổ súng nếu bị lộ thì tổ chức thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu được phân công (song phải có lệnh của người chỉ huy).

d.Tổ chức chỉ huy

Thành lập Ban chỉ huy trận đánh gồm:

Chỉ huy trưởng: Đồng chí Nguyễn Cụ (Tư Cường).

3 phó chỉ huy là cán bộ của tiểu đoàn đặc công 3 và K28.

Vị trí chỉ huy: Giai đoạn hành quân chỉ huy đi với Đại đội 8/Tiểu đoàn đặc công 3; giai đoạn tiếp theo cho đến khi kết thúc trận đánh chỉ huy ở nam căn cứ, cách hàng rào ngoài cùng 50m (trên hướng chủ yếu)

[hidepost=0]Hãy Login or Register để xem các nội dung sau. [ hidepost]

Pages: 1 2 3