Trận tập kích căn cứ Sư đoàn bộ binh 25 Mỹ ở Đồng Dù của Đặc công Miền

Đêm 25 rạng ngày 26 tháng 2 năm 1969, bộ đội đặc công miền Đông Nam Bộ đã đánh thiệt hại nặng căn cứ lữ 2, bộ chỉ huy sư đoàn bộ Đọc thêm

Trận tiến công đổ bộ bãi biển Tà Lơn của Lữ đoàn 126 Hải quân đánh bộ

Đêm 6 tháng 1 năm 1979, lữ đoàn 26 hải quân đánh bộ tham gia trận đổ bộ lên bãi biển Tà Lơn mở màn của chiến dịch giải phóng Campuchia trên Đọc thêm

Trận tiến công quận lỵ Lệ Thanh – Gia Lai của tiểu đoàn bộ binh 952 (B3)

Đêm 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 năm 1965, tiểu đoàn bộ binh 952 (B3) đã bất ngờ tiến công tiêu diệt địch ở quận ly Lệ Thanh.   I. Đọc thêm

 

Chiến dịch tiến công Đắc Tô 1967

Dac To - Lan 1 - avata

PHẦN THỨ BA
DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH

I. TIẾN CÔNG NGHI BINH TRÊN HƯỚNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI LỰC LƯỢNG VÀO HƯỚNG CHỦ YẾU

1. Thực hiện kế hoạch tác chiến của Bộ tư lệnh chiến dịch, ngày 15 tháng 10, các đơn vị làm nhiệm vụ trên hướng chính cơ động lực lượng vào các khu vực tập kết chiến dịch. Cùng thời gian trên, các tiểu đoàn và trung đoàn chủ lực tại chỗ được lệnh cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích ở hai hướng Gia Lai, Đắc Lắc đẩy mạnh hoạt động đánh lạc hướng sự chú ý của địch đối với hướng chính của chiến dịch.

Ở Gia Lai, đêm 15 tháng 10, một trung đội cối 82mm bắn phá căn cứ Đắc Cơ trên đường số 19 kéo dài (cách thị xã Plây-cu 60 km về phía tây nam). Tướng hai sao IlltarR-Peens sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh 4 Mỹ tưởng ta tiến công lớn ở Plây-cu, vội vàng mở cuộc hành quân mang tên Mác Ác-tơ (Mac Arthur) vào vùng tây Gia Lai. Trong khi lữ đoàn 1 đang triển khai ra vùng Đức Cơ, thì đêm 26 tháng 10, sở chỉ huy Quân đoàn 2 ngụy ở căn cứ La Sơn và sở chỉ huy sư đoàn 4 Mỹ ở thị xã Plây-cu bị tiểu đoàn 33 (ĐKB) của ta bắn phá, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên.

Ngày 30 tháng 10, tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 95) phục kích diệt một trung đội ngụy, phá hủy ba xe GMC ở tây bắc Plây-cu. Phối hợp tác chiến với bộ đội chủ lực, du kích huyện 4 (nay là Chư Pắh) đã tích cực đánh lẻ, loại khỏi vòng chiến đấu gần trăm tên địch, thu ba súng AR15. Với hành động tiến công tích cực, kết hợp các hoạt động nghi binh khác, ta đã thu hút được sự chú ý của địch về hướng này.

Ở Đắc Lắc, ngày 20 tháng 10 các lực lượng vũ trang địa phương nổ súng tiến công tiểu đoàn 1, lữ đoàn 2, sư đoàn 4 Mỹ và trung đoàn 45 ngụy ở Mè Wan. Đêm 27 tháng 10, hai đại đội đặc công tỉnh tập kích cơ quan chỉ huy và một đại đội pháo của tiểu đoàn 232 ngụy ở tây thị xã Buôn Ma Thuột 2 km, diệt hơn một trăm tên, phá hủy ba khẩu pháo 105mm, 30 xe quân sự (có 4 xe bọc thép), đốt cháy một kho xăng, một kho đạn, thu sáu súng các loại. Tiếp đó, ngày 28 tháng 10 trung đoàn 33 diệt 40 tên Mỹ thuộc tiểu đoàn 1 (lữ đoàn 2), buộc địch phải đưa trung đoàn thiết giáp số 8 ngụy ra ứng cứu giải tỏa. Nhưng trung đoàn thiết giáp số 8 cũng bị đánh. Cùng đêm ta pháo kích kiềm chế khu vực trú quân của trung đoàn thiết giáp số 8 phá hủy bốn xe, diệt 50 tên. Sư đoàn 4 Mỹ buộc phải đưa lữ đoàn 2 vào Buôn Ma Thuột.

Như vậy, trong giai đoạn nghi binh chiến dịch, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 500 tên Mỹ, ngụy, phá hủy ba khẩu pháo, 28 xe (có 8 xe bọc thép), một kho đạn, một kho xăng, thu 20 khẩu súng các loại. Những đòn tiến công của ta nhằm nghi binh ở Đức Cơ, bắc Buôn Ma Thuột đã căng kéo sư đoàn 4 Mỹ, thu hút và kìm chân chúng trên các hướng, tạo điều kiện cho lực lượng chủ yếu của chiến dịch vào triển khai ở hướng Đắc Tô được thuận lợi, chuẩn bị mở những trận tiến công quyết định trên hướng chính của chiến dịch.

2. Trên hướng chủ yếu của chiến dịch, sau khi địch phát hiện được ta không tiến công lớn trên hai hướng Gia Lai – Đắc Lắc, ngày 21 tháng 10, sư đoàn trường sư đoàn 4 Mỹ tung tiểu đoàn 3 (trung đoàn 8, lữ đoàn 1) ra triển khai ở Plây-cần, ngày 30 tháng 10, chiếm Ngọc Rinh Rua. Để giữ thế chủ động đánh địch, Bộ Tư lệnh chiến dịch ra lệnh cho các đơn vị khẩn trương hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, nhất là công tác vận chuyển. Tư lệnh quyết định ngày 25 tháng 10, phải hoàn thành. Đồng thời lệnh cho tiểu đoàn 6 (trung đoàn 24) hành quân chiếm lĩnh trận địa (sớm hơn kế hoạch 5 ngày). Ngày 26 tháng 10. một trung đội của tiểu đoàn 6 chiếm một số điểm cao ở khu vực Ngọc Bờ Biêng. Ngày 29 tháng 10, tiểu đoàn 6 chiếm lĩnh khu chốt Ngọc Bờ Biêng, Ngọc Kon Kring, Ngọc Tang. Đặc biệt hai khẩu sơn pháo 75mm đã hoàn thành trận địa bắn sớm hơn dự định bốn ngày. Một trong những lo lắng nhất của Bộ tư lệnh chiến dịch đã được giải quyết, bởi giá trị của khu chốt chiến dịch rất lớn, ta chiếm được trước sẽ tạo được nhiều thuận lợi về thế, về tác dụng của khêu ngòi, kéo hút lực lượng địch ra ngoài công sự để diệt và yểm trợ được cho khu quyết chiến của chiến dịch.

Tối ngày 3 tháng 11, theo lệnh của Bộ tư lệnh chiến dịch, sư đoàn 1 hành quân chiếm lĩnh cơ bản theo đúng kế hoạch. Riêng trung đoàn 320, do địch chiếm Ngọc Dơ Lang, và Ngọc Rinh Rua, nên đội hình phải điều chỉnh: Tiểu đoàn 4 vào chiếm lĩnh ở phía tây Ngọc Dơ Lang 2 km, tiểu đoàn 6 ở tây bắc Ngọc Dơ Lang 1 km cho một trung đội chốt ở điềm cao 843, tiểu đoàn 5 vẫn ở vị trí cũ (điểm cao 676) có một đại đội chốt ở điểm cao 782. Trung đoàn 174 tiếp tục làm nhiệm vụ vận chuyển, riêng tiểu đoàn 2 chiếm lĩnh trận địa trước để tổ chức chốt ở điểm cao 875.

Ở đông – đông bắc Đắc Tô, trung đoàn 24 (thiếu), do củng cố chậm, đến ngày 5 tháng 11, chưa triển khai xong, chỉ có một đại đội của tiểu đoàn 4 chiếm được điểm cao 1034 (ngày 5 tháng 11).

Nhìn chung, trong giai đoạn nghi binh và triển khai lực lượng chiến dịch, tuy địch có chuẩn bị đối phó với cuộc tiến công mùa khô, nhưng do bị ta đánh lạc hướng, nên phải phân tán đối phó và bị tiêu hao sinh lực đáng kể. Về phía ta đã tập trung được lực lượng chủ lực vào hướng chính đúng ý định và kế hoạch tác chiến của Bộ tư lệnh chiến dịch đã đề ra.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9