Category Archives: Sự kiện – Nhân vật

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo

Thuong tuong Hoang Minh Thao-avata

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo tên thật là Tạ Thái An, quê tại xã Bảo Khê, huyện Kim Động (vốn là vùng đất Đăng Châu, Vĩnh Động, Kim Thi xưa).

Ngày 28-8

Quan tien phong

28/08/1949: Ngày thành lập Đại đoàn 308, sư đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.