Category Archives: Chiến thuật

Trận chiến đấu giải phóng quần đảo Thổ Chu của hải quân và tiểu đoàn 410 trung đoàn 95

Giai phong dao Tho Chu_wm

Từ ngày 23 đến 27 tháng 5 năm 1975, bộ đội hải quân cùng tiểu đoàn 410 trung đoàn 95 Quân khu 9 đã thực hành một trận chiến đấu đổ bộ, giải phóng hoàn toàn quần đảo Thổ Chu.

Trận đánh máy bay Mỹ ở đèo Ngang của đại đội pháo cao xạ 24

Hai quan_wm

Trận chiến đấu ngày 31 tháng 3 năm 1965 ở Đèo Ngang là một trong những trận chiến đấu quyết liệt giữa lực lượng phòng không Hải quân Việt Nam với không quân Mỹ.

Trận vận động phục kích đường 21 (Đường 6B) của trung đoàn bộ binh 320 (B3)

Phuc kich duong 211_wm

Ngày 23 tháng 10, trung đoàn 320 đã đánh một trận vận động phục kích trên đường 21, tiêu diệt hầu hết lực lượng cứu viện đồn Plei Me của địch.

Trận vận động tiến công ở Mít Dep của tiểu đoàn bộ binh 7 (Trung đoàn 66)

Tran danh o Mit Dep

Ngày 12 tháng 3 năm 1967 tiểu đoàn bộ binh 7 (e 66) đã đánh một trận vận động ở khu vực Mít Dép, tiêu diệt hàng trăm tên địch, trở về hậu cứ an toàn.

Trận tiến công quận lỵ Lệ Thanh – Gia Lai của tiểu đoàn bộ binh 952 (B3)

Danh quan Le Thanh 1965_wm

Đêm 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 năm 1965, tiểu đoàn bộ binh 952 (B3) đã bất ngờ tiến công tiêu diệt địch ở quận ly Lệ Thanh.